Hot news

News

  • Gói tín dụng 50.000 tỉ đồng Ai vay?
    Muốn gói tín dụng này không bị “chết yểu” phải có sản phẩm phù hợp thị trường, túi tiền của người dân và để người mua nhà tiếp cận được vốn vay một cách dễ dàng nhất
  • Nghề cô đơn giữa lưng chừng trời Sài Gòn
    Làm việc trên độ cao cả trăm mét, một mình lơ lửng giữa trời gần như không ai trò chuyện là công việc đầy khó nhọc và cô đơn của công nhân lái cẩu tháp ở các công trình xây dựng.
1