Hot news

Gói tín dụng 50.000 tỉ đồng Ai vay?

  • Muốn gói tín dụng này không bị “chết yểu” phải có sản phẩm phù hợp thị trường, túi tiền của người dân và để người mua nhà tiếp cận được vốn vay một cách dễ dàng nhất

Related news