Tin nóng

An Phong chung tay đóng góp “Quỹ vì người nghèo” Quận 2 năm 2015

 • Cùng với nhiệm vụ và mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh doanh, khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường, Công ty TNHH Xây Dựng An Phong đặc biệt chú trọng tới công tác từ thiện và các hoạt động an sinh xã hội trong những năm qua.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  An Phong xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt trên địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động. Chính vì thế, ngày 05/04/2015 hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 2, Công ty TNHH Xây Dựng An Phong đã đóng góp 50 triệu đồng vào “Quỹ vì người nghèo” nhằm chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách, công nhân, học sinh, sinh viên trong quận có cuộc sống tốt đẹp hơn.

   

   

   

  Đại điện lãnh đạo An Phong trao phần đóng góp quỹ

   

   

  Với An Phong hoạt động xã hội từ thiện không chỉ có ý nghĩa giúp đỡ về vật chất, động viên tinh thần cho các đối tượng chính sách, khó khăn mà còn mang tính nhân văn sâu sắc trong việc giáo dục cho người lao động về tình cảm, mối quan hệ xã hội tốt đẹp đối với đồng bào. Qua đó, kết tinh những tấm lòng nhân ái của mái nhà An Phong hướng về cộng đồng, trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và phát huy truyền thống tương thân tương ái .

   

   

   

  An Phong quyết tâm chung tay vì “Quận 2 Văn Minh, Hiện Đại, Nghĩa Tình”

   

   

  Nguồn Truyền thông nội bộ An Phong

   

Tin tức liên quan