Tin nóng
Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Rắn Đa Phước
Khu công nghiệp Pousung
Nhà Máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận
Nhà Xưởng Tribeco - Kinh Đô Miền Bắc
Kho lạnh Lotte
Khu công nghiệp Pouyuen
Nhà máy dược YSP (Malaysia)
ACE SANOFI Khu công nghệ cao Q.9
Nhà Máy Tribeco - Kinh Đô Bình Dương
Khu nhà xưởng Đại Nam
Nhà Xưởng Kinh Đô Bình Dương