Tin nóng

Sheraton Nha Trang

Chi tiết dự án

Công ty Cổ Phần Địa Ốc & Du Lịch Đông Hải

Địa chỉ:  26 - 28 Trần Phú, Thành phố Nha Trang
Quy mô:  1 x 33 tầng lầu, 3 tầng hầm
Gói thầu:  Phần hòan thiện
Giá trị hợp đồng:  USD 2,5000,000
Thời gian thi công:  09/2008 - 09/2009