Tin nóng

MONTGOMERIE LINKS VILLAS - TYPE D

Chi tiết dự án

INDOCHINA HOI AN GOLF COURSE JSC.

Địa chỉ:  Phường Điện Dương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam - Việt Nam
Quy mô:  10 Căn Biệt Thự loại D
Gói thầu:  Phần Thô và Hoàn Thiện
Giá trị hợp đồng:  VND 30,738,564,642
Thời gian thi công:  07/2011 - 01/2012