Tin nóng

Tòa nhà Không gian Internet Chíp Sáng

Chi tiết dự án

CÔNG TY TNHH SACOM-CHÍP SÁNG (SCS)

Địa chỉ:  Lô T 2-4 Khu Công Nghệ Cao, Đường D1, Quận 9, TP. HCM
Quy mô:  1 x 9 Tầng. Diện tích sàn: 26,500 m2
Gói thầu:  Thi công Phần Thân và Hoàn Thiện
Giá trị hợp đồng:  VND 81,400,000,000
Thời gian thi công:  12/2011 - 06/2012