Tin nóng

Sân Golf Tuyền Lâm 18 Lỗ

Chi tiết dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM - TUYỀN LÂM

Địa chỉ:  Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm - TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Gói thầu:  Xây lắp Phần Móng - Phần Thô - Hoàn Thiện - M&E
Giá trị hợp đồng:  VND 42,399,700,000
Thời gian thi công:  06/2012 - 10/2012