Tin nóng

Công Trình Nhà 16 Phổ Quang

Chi tiết dự án

Công Ty TNHH Anh Minh Ngọc

Địa chỉ:  16 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Quy mô:  2 Hầm + 9 Tầng
Gói thầu:  Công tác Móng & Tầng Hầm - Phần kết cấu & hoàn thiện
Giá trị hợp đồng:  VND 18,730,819,000
Thời gian thi công:  03/2013 - 01/2014