Tin nóng

Sunrise City - Lô X

Chi tiết dự án

Novaland

Địa chỉ:  Quận 7, Tp.HCM
Quy mô:  2 x 28 Tầng, 1 Tầng Hầm . Diện tích sàn: 11.850 m2
Gói thầu:  Móng và Kết cấu Tầng Hầm
Giá trị hợp đồng:  VND 142.683.000.000
Thời gian thi công:  01/2014 - 07/2014