Tin nóng

Cao ốc Star

Chi tiết dự án

Ông Nguyễn Khắc Phong

Địa chỉ:  33 Mạc Đỉnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, tp. Hồ Chí Minh
Quy mô:  1 x 10 Tầng
Gói thầu:  Tổng thầu
Giá trị hợp đồng:  VND 19,879,000,000
Thời gian thi công:  11/2006 - 09/2007