Tin nóng

Siêu thị Co.op Mart Trà Vinh

Chi tiết dự án

SCID

Địa chỉ:  Khóm 3, Phường 6, TP. Trà Vinh
Gói thầu:  Công tác cọc
Giá trị hợp đồng:  VND 4,349,900,240
Thời gian thi công:  02/2011 - 04/2011