Tin nóng

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SƯ VẠN HẠNH

Chi tiết dự án

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình

Địa chỉ:  11 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM
Quy mô:  1 tầng hầm; 7 Tầng TTTM; tầng kỹ thuật và Tầng mái. Diện tích 96,152 m2
Gói thầu:  Thi công kết cấu phần hầm và phần thân
Giá trị hợp đồng:   403,411,007,000 VND
Thời gian thi công:  03/08/2015 - 9/06/2016