Tin nóng

Nhà máy dược YSP (Malaysia)

Chi tiết dự án

Công ty TNHH YSP Vietnam (Malaysia)

Địa chỉ:  KCN Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Quy mô:  Phần thân, hạ tầng, và hoàn thiện
Gói thầu:  Xây dựng và thi công hạ tầng kỹ thuật
Giá trị hợp đồng:  VND 31,500,000,000
Thời gian thi công:  09/2009 - 03/2010