Tin nóng

Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Rắn Đa Phước

Chi tiết dự án

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Rắn Việt Nam

Địa chỉ:  Xã Đa Phước, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô:  2 nhà máy, văn phòng, căn tin, trạm xử lý nước và các hạng mục khác. Diện tích sàn: 170,000m2
Gói thầu:  Xây Dựng và Thi Công hạ tầng kỹ thuật
Giá trị hợp đồng:  VND 184,569,107,080
Thời gian thi công:  03/2009 - 08/2010