Tin nóng

Nhà Xưởng Kinh Đô Bình Dương

Chi tiết dự án

Công ty Cổ Phần Kinh Đô Bình Dương

Địa chỉ:  KCN Việt Nam- Singapore
Gói thầu:  Xây dựng và thi công hạ tầng kỹ thuật
Giá trị hợp đồng:  VND 22,510,000,000
Thời gian thi công:  2007