Tin nóng

Khu nhà xưởng Đại Nam

Chi tiết dự án

Công ty Cổ phần Đại Nam

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Bình Dương
Quy mô:  Nhà máy, văn phòng và một số hạng mục khác
Gói thầu:  Xây dựng và thi công hạ tầng kỹ thuật
Giá trị hợp đồng:  VND 5,585,866,000
Thời gian thi công:  2007