Tin nóng

Nhà Xưởng Tribeco - Kinh Đô Miền Bắc

Chi tiết dự án

Công ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc

Địa chỉ:  Bàn Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Quy mô:  Nhà máy, văn phòng, căn tin, xưởng và một số hạng mục khác
Gói thầu:  Thi công & xây lắp công trình
Giá trị hợp đồng:  VND 68,800,000,000
Thời gian thi công:  2008