Tin nóng

Khu công nghiệp Pousung

Chi tiết dự án

Công ty Công Nghiệp CP TNHH Pousung Việtt Nam

Địa chỉ:  KCN Bầu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
Quy mô:  Thi công Hạ Tầng
Gói thầu:  Hạ tầng
Giá trị hợp đồng:  VND 95,300,000,000
Thời gian thi công:  2006