Tin nóng

Khu công nghiệp Pouyuen

Chi tiết dự án

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam

Địa chỉ:  Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Quy mô:  Thi công Hạ Tầng
Gói thầu:  Hạ Tầng Kỹ Thuật
Giá trị hợp đồng:  VND 32,500,000,000
Thời gian thi công:  2006