Tin nóng

Nhà Máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận

Chi tiết dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NINH THUẬN

Địa chỉ:  Cụm Công Nghiệp Thành Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Quy mô:  Diện tích sàn: 45,165 m2
Gói thầu:  Thi công kết cấu - Hoàn Thiện và M&E
Giá trị hợp đồng:  VND 88,000,000,000
Thời gian thi công:  08/2012 - 03/2013