Tin nóng

Nhà Văn hóa - Đại Quang Minh

Chi tiết dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH

Địa chỉ:  KĐT mới Thủ Thiêm, P. An Lợi Đông, Q.2, TP.HCM
Quy mô:  2 hầm + 4 tầng lầu + tầng kỹ thuật + tầng mái
Gói thầu:  KẾT CẤU MÓNG, HẦM; KẾT CẤU PHẦN THÂN
Giá trị hợp đồng:  99,299,521,934 VND
Thời gian thi công:  11/2014-07/2015