Tin nóng

Nhà Văn hóa Sinh viên Thành Phố

Chi tiết dự án

Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ:  Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Quy mô:  1x6 tầng, sân thượng . Tổng diện tích : 29,812 m2
Gói thầu:  Thi công phần Móng, Tường vây, Kết cấu phần thân
Giá trị hợp đồng:  294,692,290,828 VND
Thời gian thi công:  02/2015 - 04/2016