Tin nóng

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP

 • Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
  Số văn bản 120
  Ký hiệu văn bản NĐ-CP
  Ngày ban hành 30/12/2010
  Ngày có hiệu lực  
  Ngày hết hiệu lực  
  Người ký Nguyễn Tấn Dũng
  Trích yếu Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP
  Cơ quan ban hành Chính phủ
  Phân loại Nghị định
  Lĩnh vực Đất đai

Tài liệu liên quan