Tin nóng

Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg

 • Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015

  Số văn bản
  33
  Ký hiệu văn bản QĐ-TTg
  Ngày ban hành 04/06/2013
  Người ký Nguyễn Tấn Dũng
  Trích yếu Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015
  Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
  Phân loại Quyết định

Tài liệu liên quan