An Phong Equipment
Chính sách chất lượng và HSE

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, trên nền tảng phát triển bền vững hệ thống chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, Công ty An Phong cam kết thực hiện các chính sách chất lượng như sau:

01. Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015.
02. Đối với sản phẩm:
- Tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu khách hàng và đạt chuẩn các quy định chuyên môn hiện hành.
- Không ngừng nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng thị hiếu khách hàng và nhu cầu xã hội.
03. Lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu cho mọi hoạt động của công ty.
04. Thiết lập môi trường làm việc an toàn, vệ sinh lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và hình ảnh đối với khách hàng.
05. Xây dựng văn hóa làm việc minh bạch, công bằng, tạo cơ hội để tất cả cán bộ công nhân viên phát huy mọi khả năng sáng tạo và phát triển nghề nghiệp.
06. Thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý, chăm lo đời sống & tinh thần đối với tất cả cán bộ công nhân viên.

CHÍNH SÁCH HSE

Hoạt động xây dựng của công ty dựa trên tiêu chuẩn đảm bảo An toàn - Sức khỏe - Môi trường nhằm đem tới một tương lai phát triển bền vững. Vì vậy, toàn thể ban lãnh đạo và công nhân viên An Phong cam kết tuân thủ những nội dung sau:

01. Tuân thủ và luôn thực hiện đúng các quy trình về ATLĐ & VSMT - PCCC đáp ứng các yêu cầu pháp lý và các quy định khác;
02. Ngăn ngừa các tình huống nguy hiểm trong các hoạt động tại dự án và xây dựng một môi trường làm việc không có bệnh nghề nghiệp hay chấn thương;
03. Cung cấp đủ và phù hợp nguồn lực để xây dựng môi trường làm việc theo chính sách đã nêu;
04. Phòng tránh ô nhiễm môi trường;
05. Bồi dưỡng nhận thức về ATLĐ & VSMT - PCCC cho tất cả các nhân viên làm việc trong tổ chức;
06. Kiểm tra, xem xét và đánh giá định kỳ công tác quản lý ATLĐ & VSMT - PCCC để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây